TopDog SOVA trainingen

Trainingen met een hond als co-trainer

✓Weerbaarheidstraining

✓Toeleiding tot hulpverlening

✓Sociale vaardigheidstraining

✓Agressie regulatietraining

Wat is TopDog precies?

Training met een hond als co-trainer


TopDog SOVA training is een hulpverlenings-module,  waarbij een hond wordt ingezet als co-trainer.

De training is ontwikkeld naar voorbeelden uit het Animal Assisted Interventions model. Hiermee zijn verbluffende resultaten  bereikt in Amerika, Oostenrijk, Duitsland en - op kleine schaal - Frankrijk. Vooral in de psychiatrie, in de sectoren voor mensen met verstandelijke en fysieke beperkingen en in het onderwijs. In Amerika wordt tevens justitieel met honden gewerkt.

De TopDog SOVA training wordt in Nederland sinds 2006 gegeven.

Deze training is een uitgebreidere  versie van het TopDog model ‘hondenbegeleidingstraining’ (winnaar van de landelijke methodiek - innovatieprijs 2007 in de geestelijke gezondheidszorg) van jeugdzorgorganisatie Lindenhout.


Sinds 2014 heeft deze training een aanbeveling van Prof. Dr. Marie José Enders-Slegers van de Open Universiteit in Heerlen – leerstoel Antrozoölogie – en adviseur van Stichting AAIZOO. De training is daarmee, Europees erkend als valide diergeleide interventie.

TopDog training impressie
Topdog training in actie

Slagen


Het gemiddelde slagingspercentage van TopDog Honden SOVAtraining is maarliefst 95%!


Bij iedere vorm van hulp is het gangbaar dat 70% van de hulp effectief is; 30% slaat niet aan. Bij de mate van effectiviteit is er sprake een glijdende schaal van enige vooruitgang naar maximale vooruitgang.


Bij Topdog is dit 95%:

‒ 90% alle doelstellingen behaald, volledig effectief;

‒ 5% bijna alle doelstellingen gehaald, effectief;

‒ 5% niet effectief, de hulpverlening is niet opgestart of er is geen match met de hond.

Veelgestelde vragen over TopDog

Is TopDog een hondencursus?

Nee, TopDog is meer dan een hondencursus. TopDog is een sociale vaardigheidstraining, agressie-regulatietraining en weerbaarheidstraining.

Is TopDog geschikt voor kinderen?

Ja, Topdog is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar die hulp nodig hebben bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden, willen leren omgaan met boosheid, of willen leren hun grenzen aan te geven. Ook kinderen met een ontwikkelingsachterstand, ernstige ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische stoornissen kunnen veel baat hebben bij een Topdog traject. Hierbij kun je denken aan kinderen met hechtingsproblematiek, ADHD, autisme en depressie.

Is TopDog geschikt voor volwassenen?

Ja, Topdog is ook geschikt voor volwassenen. Topdog heeft effect op het zelfvertrouwen, zelfinzicht en het vermogen tot het maken van contact.

Daarnaast kan Topdog ingezet worden als opvoedondersteuning voor ouders.

Hoe kan ik mezelf of mijn kind aanmelden voor een Topdog traject?

Je kunt telefonisch contact opnemen of een mail sturen. Ook kun je contact opnemen met de wijkcoach of jeugdconsulent van de gemeente waarin je woont.