Topdog

Daniëls Training & Begeleiding

Topdog SOVA training


Daniëls Training en Begeleiding is gespecialiseerd in het geven van TopDog SOVA trainingen.

Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid voor volwassen die zich individueel of als een team willen laten coachen op het gebied van samenwerken, teambuilding en leidinggeven.

Alle trainingen worden gegeven volgens de TopDog methodiek

Ook bestaat er voor  hondeneigenaren de mogelijkheid begeleid te worden bij het opvoeden en trainen van hun hond.

 

TopDog SOVA training is een hulpverlenings-module,  waarbij een hond wordt ingezet als co-trainer.

De training is ontwikkeld naar voorbeelden uit het Animal Assisted Interventions model. Hiermee zijn verbluffende resultaten  bereikt in Amerika, Oostenrijk, Duitsland en - op kleine schaal - Frankrijk. Vooral in de psychiatrie, in de sectoren voor mensen met verstandelijke en fysieke beperkingen en in het onderwijs. In Amerika wordt tevens justitieel met honden gewerkt.

De TopDog SOVA training wordt in Nederland sinds 2006 gegeven.

Deze training is een uitgebreidere  versie van het TopDog model ‘hondenbegeleidingstraining’ (winnaar van de landelijke methodiek - innovatieprijs 2007 in de geestelijke gezondheidszorg) van jeugdzorgorganisatie Lindenhout.


Sinds 2014 heeft deze training een aanbeveling van Prof. Dr. Marie José Enders-Slegers van de Open Universiteit in Heerlen – leerstoel Antrozoölogie – en adviseur van Stichting AAIZOO. De training is daarmee, Europees erkend als valide diergeleide interventie.

 TopDog is een:

 • sociale vaardigheidstraining
 • agressie regulatietraining
 • weerbaarheidstraining
 • toeleidingstraining naar hulpverlening
 • met een hond als co-trainer


De algemene doelstellingen van de Topdog HondenSOVAtraining

 • De deelnemer vertoont vanuit rust, zelfverzekerd en expressief gedrag.
 • Het zelfvertrouwen van de deelnemer is vergroot.
 • De deelnemer vertoont sociaal acceptabel en beheerst gedrag.
 • De deelnemer vertoont weerbaar gedrag.
 • De deelnemer maakt een overstap van de training met hond naar zijn of haar sociale leefomgeving.
 • In de omgang met mensen toont de deelnemer zelfvertrouwen, zelfbeheersing en expressiviteit in lichaamstaal, waardoor communicatie effectief verloopt.De specifieke doelen van de Topdog HondenSOVAtraining

 • Rust in sociale situaties.
 • Rust bewaren onder oplopende sociale druk.
 • Vergroten van expressiviteit in de non-verbale
 • communicatie.
 • Verhogen van zelfvertrouwen.
 • Het opheffen van knelpunten in de ontwikkeling.
 • Het leren omgaan met eventuele beperkingen.
 • De omgeving observeren zonder waardeoordelen.
 • Verbeteren van concentratievermogen.
 • Het verleggen van emotionele grenzen.
 • Een transformatieproces van zorg krijgen naar

zorg kunnen geven.

 • Herstel van basisvertrouwen en opening tot het

aangaan van nieuwe verbindingen.

 • Verminderen van ernstige internaliserende of ernstige externaliserende problematiek.