Effecten

Daniëls Training & Begeleiding

Topdog SOVA training


Effecten van het contact met een hond

 

In 2003 toonden de wetenschappers Odendaal en Mientjes aan dat de emotionele band tussen mens en dier gedreven wordt door oxytocine. Als mensen in contact komen met een hond verdubbelt de concentratie oxytocine in het bloed. Ook zorgt het voor een verhoging van endorfine (een morfine-achtige stof die het lichaam maakt) en het hormoon dopamine. Allemaal stoffen die er voor zorgen dat je je lekker gaat voelen. Daarnaast verlaagt de bloeddruk en de concentratie van stresshormonen in het bloed.                                                       

Katcher en Wilkens onderzochten de gedrags-veranderingen van kinderen met ADHD-achtige symptomen wanneer kinderen in contact kwamen met dieren. Het effect was enorm. Vrijwel onmiddellijk nam de agressie bij de  kinderen af. Ze toonden veel interesse en konden zich beter dan voorheen concentreren. Ook werden de schoolprestaties beter.

In de groep kinderen kwam gemiddeld 7 keer per jaar een agressieve uitbarsting voor, deze uitbarstingen waren totaal uitgebannen in de groep die contact met dieren had.

Van de kinderen die contact met dieren hadden toonde 80% een verbeterde concentratiespanne. Deze kinderen vertoonden ook een verbetering in hun communicatieve vaardigheden en toonde meer zelfvertrouwen.


Katcher en Wilkens waren één van de eersten die onomstotelijk aantoonden dat dier-mens contact helend kan werken op emotionele en gedragsproblemen bij kinderen.

Het is zeer aannemelijk dat de vermindering van de symptomen bij kinderen met emotionele of gedrags-aandoeningen na huisdiercontact samenhangt met verhoging van oxytocine. Oxytocine is niet alleen een hormoon waardoor men zich lekkerder gaat voelen, maar ook een hormoon dat samenhangt met sociale vaardigheden. De concentratie oxytocine in het bloed van autistische kinderen bijvoorbeeld is ongeveer de helft van die van kinderen zonder autisme.


 

Effecten van de Topdog HondenSOVAtraining:


Een Topdogtraining heeft invloed op de hoeveelheid stress waar een deelnemer last van heeft, het concentratievermogen, de expressiviteit in de non-verbale communicatie, de assertiviteit van de cliënt, zelfbeheersing, de sociale omgang met mensen, angsten, stemming en zelfvertrouwen.


De symptomen van ADHD, ADD, PDD-NOS, angststoornissen, stemmingsstoornissen en hechtingsproblematiek en andere denkbare psychiatrische problemen verdwijnen niet. Zij worden minder heftig, treden minder vaak op, of beiden. De deelnemers leren ook beter met tegenslagen en beperkingen om te gaan.


Slagingspercentage bij de Topdog HondenSOVAtraining:


Bij iedere vorm van hulp is het gangbaar dat 70% van de hulp effectief is; 30% slaat niet aan. Bij de mate van effectiviteit is er sprake een glijdende schaal van enige vooruitgang naar maximale vooruitgang.


Bij Topdog is dit 95%:

‒ 90% alle doelstellingen behaald, volledig effectief;

‒ 5% bijna alle doelstellingen gehaald, effectief;

‒ 5% niet effectief, de hulpverlening is niet opgestart of er is geen match met de hond.